Vakıfın Adı: Denizli ilmi Araştırmalar ve Hizmet Vakfı Vakıfın Kuruluş

Tarihi:30.12.1988
Vakıfın Gayesi:
Bilim anlayışına inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli değerlere sahip, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, gençliği her türlü sapık ideolojilerden zararlı ve aşırı ceryanlardan koruyucu tedbirler almak muhtaç talebelere yiyecek,giyecek ve yatacak yerler temin etmek,yurtlar açmak burslar vermek,çocuk yuvaları,aş evleri,huzur evleri tesis edip hizmete açmak.